امید لطفی

امید لطفی

امید لطفی کامکار نوازنده ستار و دف است. او نوازنده گروه موسیقی کلاسیک ایرانی است.

کتاب های امید لطفی

آلبوم موسیقی گاه