حسین شهرابی مترجم کتاب دوزخ
حسین شهرابی

حسین شهرابی

وی فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی بوده و از بنیانگذاران باشگاه بعد هفتم است. در میان کارهای وی تعدادی اثر علمی-تخیلی هم دیده می شود. در ایران، نخستین بار هایکوعت در جلسات حضوری بعد هفتم و توسط حسین شهرابی معرفی شد. برابریابی کلمهٔ scifaiku نیز با ترجمه های او از اشعار مختلف مصطلح شد.

کتاب های حسین شهرابی

کتاب دوزخ


۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب مریخی


۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ایزدان هم


۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب آرتمیس


۳۴,۰۰۰ تومان