مسعود شاه محمدی

مسعود شاه محمدی

مسعود شاه محمدی کارگردان و نویسنده سینما است. او در آثاری همچون «دیروز امروز فردا»، «قدم زدن با اسب»، «خرده ستمگران»، «مرد کوچک»، «عبور از پاییز»، «این زمینی ها»، «همشاگردیها»، «ب مثل بهار»، «پرتگاه»، «شکار خاموش»، «لنگرگاه»،«چهره»، «دیوانه وار»، «برهوت»، «گاویار»، «اتل متل توتوله»،  «شکار» به عنوان کارگردان، نویسنده فیلمنامه، نویسنده، تدوینگر، دستیار کارگردان، دستیار اول کارگردان، دستیار دوم کارگردان، منشی صحنه، برنامه ریز، گروه فیلمبرداری، جانشین مدیر تولید، دستیار تدوین حضور داشته است.

کتاب های مسعود شاه محمدی

سریال عبور از پاییز