سمندر دهقانی

سمندر دهقانی

سمندر دهقانی نوازنده ی تار، متولد 1365 در اصفهان است. هنرآموخته نزد سینا دهقانی (دف)، حسن تفضلی و بهروز همتی و کیوان ساکت. فعالیت ها: کسب مقام در جشنواره ی موسیقی کشور با ساز دف، مهاجرت به آمریکا (کالیفرنیا) در سال 1390 و تحصیل در رشته ی موسیقی، همکاری با بسیاری از نوازندگان ایرانی و غیر ایرانی و انتشار آلبوم نور بر آتش در خارج از کشور (1395).

کتاب های سمندر دهقانی

آلبوم موسیقی نور بر آتش