مهدی شهسوار

مهدی شهسوار

مهدی مشهدی (شهسوار) متولد ۱۳۶۱ تنکابن، در خانواده ایی اهل هنر از ۱۸سالگی آموزش مقدماتی آواز را آغاز کرد. از سال ۱۳۸۳ دوره آموزش صداسازی؛ ردیف؛ بازسازی آثار قدما و طرح آواز را به مدت ۱۰ سال نزد استاد حمید رضا نوربخش فراگرفته و از محضر استادان لطفی و کیانی مدت کوتاهی بهره جسته است.

کتاب های مهدی شهسوار

آلبوم موسیقی بیات ترک