پگاه سلیمی

پگاه سلیمی

پگاه سلیمی از سنین کودکی مقامات تنبور را نزد پدرش کوروش سلیمی (هنر آموخته‌ی درویش جهانگیر درویشی) فرا گرفته است. او در هانواده‌ای کرد زبان و اهل موسیقی رشد کرده و از محضر پدربزرگ خود، استاد معارف میری (از دفتر خوانان محترم منطقه گوران) نیز فیض بسیار برده است. پگاه سلیمی همچنین از سال ۱۳۸۴ تا کنون از تعلیمات نوازنده به نام تنبور، علی اکبر مرادی بهره فراوان جسته است. این نوازنده جوان و ماهر نه تنها جرز انگشت شمار خانم‌های تنبور نواز است، بلکه هم مقام‌دان است و هم ریزه کاری‌ها و شیرین کاری‌هایمحصوصی را که مربوط به نسل‌های قدیم بوده است در اجرا به کار می‌برد. او در جشنواره‌ها و کنسرت‌های گوناگونی در اخل و خارج از ایران شرکت کرده و مقام‌های برتری در این جشنواره‌ها به دست آورده، از جمله تکنوازی و گروه نوازی در فستیوال ۴۰۲۰ اتریش در سال ۱۳۹۵، اجراهایی در سلیمانیه در سال ۱۳۹۱، مقام اول در جشنواره استانی موسیقی کردی، دالاهو ۱۳۹۰، مقام اول در جشنواره موسیقی کردی سنندج ۱۳۸۵.

کتاب های پگاه سلیمی