مهرگان گرامی حقیقی

مهرگان گرامی حقیقی

مهرگان گرامی حقیقی معروف به مرشد مهرگان متولد 10 شهریور 1340 است وی دارای سابقه فراوانی در مرشدی است. وی در سن 16 سالگی با شنیدن نوار شادروان استاد مرادی ، انگیزه ای برایش به وجود آمد که راه او را دنبال کند. در ادامه ی این را از استاد شادروان مرشد کُره ای و نیز در امر ورزش و کشتی های پهلوانی ، از استاد مرحوم جواد شاه محمدی و مرحوم استاد عبدالحسین شاه محمدی کمک های بسیار گرفت. مرشد مهرگان تاکنون بارها در جشنواره های مختلف بین المللی شرکت کرده است، وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی تربیت بندی از دانشگاه تهران است و در زورخانه های سطح تهران به عنوان مرشد بسیار شناخته شده است و فعالیت می نماید.

کتاب های مهرگان گرامی حقیقی

آلبوم موسیقی سلام باستانی