مینا آقازاده

مینا آقازاده

مینا آقازاده متولد سال 1357، شاعر و منتقد، مدرس دانشگاه، دارای دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران، مولف ۱۱ کتاب شعر و پژوهشی، دبیر انجمن ادبی ققنوس، و مدیر سایت شعر ایران می باشد.

کتاب های مینا آقازاده