اتین ژیلسون

اتین ژیلسون

اتین هانری ژیلسون فیلسوف فرانسوی از پیروان فلسفه ی تومیسم نو در سال 1884 در پاریس متولد شد. تحصیلات عالیه را در دانشگاه پاریس گذراند. در سال 1907 مدرّسی گرفت و در سال 1913 پس از چندین سال تدریس موفق به اخذ درجه ی دکترا شد. در همین دوره دو رساله ی کوچک و بزرگ دکتری خود موسوم به فهرست مدرسی- دکارتی و آزای در نظر دکارت و نسبت آن با الهیات، را به حیطه طبع آراست.

کتاب های اتین ژیلسون