توماس دی پارسونز

توماس دی پارسونز

دکتر توماس دی. پارسونز، متخصص اعصاب و مدیر آزمایشگاه نوروسایکولوژی محاسباتی و شبیه سازی (CNS) است. او در انستیتوی فناوری‌های خلاق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی عضو هیئت علمی بود.

کتاب های توماس دی پارسونز

کتابی برای نمایش وجود ندارد !