جیل بولت تایلر

جیل بولت تایلر

جیل بولت تیلور، متخصص عصبی، نویسنده و سخنران عمومی آمریکایی است. آموزش او در تحقیقات پس از مرگ مغز انسان است زیرا با اسکیزوفرنی و بیماری های روانی شدید مرتبط است. او شرکت غیرانتفاعی Jill Bolte Taylor Brains, Inc. را تأسیس کرد، او وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا است، و او سخنگوی ملی مرکز منابع بافت مغز هاروارد است.
تجربه شخصی بولته تیلور با یک سکته مغزی شدید، که در سال 1996 در سن 37 سالگی تجربه کرد، و پس از آن بهبودی هشت ساله او، کار او را به عنوان یک دانشمند و سخنران مشخص کرده است. برای این کار، در ماه مه 2008 او در فهرست 100 تایم مجله تایم در سال 2008 از 100 فرد تأثیرگذار در جهان قرار گرفت."نقطه بینش من" در 23 فوریه 2009 در شهر نیویورک جایزه برتر کتاب "کتابهایی برای زندگی بهتر" را در رده علوم از بخش شهر نیویورک از انجمن ملی مولتیپل اسکلروزیس دریافت کرد.

کتاب های جیل بولت تایلر

کتابی برای نمایش وجود ندارد !