استیو شیپساید

استیو شیپساید

استیو شیپساید نویسنده، روزنامه نگار و وبلاگ نویس است. به عنوان مربی با انجمن جهانی ناشران خبر، او در بیش از دوازده اتاق خبر به عنوان مربی برای خبرنگارانی که با دنیای دیجیتال سازگار شده اند کار کرده است و برای حدود بیست روزنامه در مورد روش های استفاده از رسانه های اجتماعی به بهترین نحو کار کرده است.

کتاب های استیو شیپساید

کتابی برای نمایش وجود ندارد !