شهاب الدین عباسی

شهاب الدین عباسی

شهاب الدین عباسی متولد سال 1345، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های شهاب الدین عباسی

آکادمی عشق


دور دنیای فلسفه در هشت روز


آلبرت اینشتین


آری به زندگی


قانون عشق و قانون خشونت


غلبه بر بی شعوری


من یک هیولا ساختم


سوفی دختر بلند پرواز


پسری با تخیل وحشی


جستجوگر


دو دلداده


در ستایش اتلاف وقت


فیلسوف و گرگ


پیام آور ستاره ها


دعوت به فلسفه


من و مولانا


درباره معنی زندگی


آچار فلسفه


زندگی زیبای من


داستانی چون باد


عشق


سر هم بندی نکن


نیایش


گنجینه معنوی مولانا


هایدگر و مسیحیت


سنت شکنان


فیلسوفان در خیابان


غزالی و دعا


در جستجوی شاهزاده کوچک


فلسفه دین


شکستن دماغ استالین


از لطافت های زندگی


در جستجوی رستگاری


جایی که وحشی ها هستند


در پی شباویز