محمد ابن علی ابن عربی

محمد ابن علی ابن عربی

محیی‌الدین محمّد بن علی بن محمّد بن العربی طائی حاتمی زادهٔ ۲۶ ژوئیه ۱۱۶۵ و درگذشتهٔ ۱۶ نوامبر ۱۲۴۰ میلادی معروف به محیی‌الدین ابن عربی و شیخ اکبر پژوهشگر، فیلسوف، عارف و شاعر مسلمان عرب اهل اندلس بود. از ۸۰۰ اثری که به او نسبت داده می شود، ۱۰۰ اثر به صورت نسخه اصلی از وی باقی مانده است. آموزه های کیهان شناسی او در بسیاری از کشورهای اسلامی به جهان بینی غالب بدل شد.

کتاب های محمد ابن علی ابن عربی

ترجمان الاشواق


صوفیان اندلس


عشق و عرفان


فصوص الحکم


نفائس العرفان


نقش خیال


دامگه راه و رهزن های سلوک


مواقع النجوم


دفتر دانایی