محمد ابن علی ابن عربی

محمد ابن علی ابن عربی

محیی‌الدین محمّد بن علی بن محمّد بن العربی طائی حاتمی زادهٔ ۲۶ ژوئیه ۱۱۶۵ و درگذشتهٔ ۱۶ نوامبر ۱۲۴۰ میلادی معروف به محیی‌الدین ابن عربی و شیخ اکبر پژوهشگر، فیلسوف، عارف و شاعر مسلمان عرب اهل اندلس بود. از ۸۰۰ اثری که به او نسبت داده می شود، ۱۰۰ اثر به صورت نسخه اصلی از وی باقی مانده است. آموزه های کیهان شناسی او در بسیاری از کشورهای اسلامی به جهان بینی غالب بدل شد.

کتاب های محمد ابن علی ابن عربی

فصوص الحکم


ترجمان الاشواق


صوفیان اندلس


عشق و عرفان


دامگه راه و رهزن های سلوک


نفائس العرفان


نقش خیال


مواقع النجوم


دفتر دانایی