یدالله آقا عباسی

یدالله آقا عباسی

یدالله آقاعباسی متولد 1331 در کرمان، نویسنده، مترجم وپژوهشگراست. تحصیلات: دیپلم ریاضی از دبیرستان شاهپور کرمان؛ 1350؛ کارشناسی مدیریت از دانشگاه کرمان؛ 1354؛ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان؛ 1369؛کارشناسی ارشد اطلاع رسانی و علوم کتابداری از دانشگاه تهران؛ 1373،دکتری ادبیات نمایشی (وزارت علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1387)

کتاب های یدالله آقا عباسی