قطره

انتشارات قطره

کتاب های انتشارات قطره

آخرین رز کشمیری


۴۵,۰۰۰ تومان

محفل عوضی ها


۵۸,۰۰۰ تومان

وردست زنبوردار


۳۵,۰۰۰ تومان

سکوت قبر


۳۲,۰۰۰ تومان

ناخوش احوال


۱۶,۰۰۰ تومان

آخرین یانکی


۲۲,۰۰۰ تومان

کافه چرا


۱۳,۰۰۰ تومان

زن غیرضروری


۳۰,۰۰۰ تومان

دروازه راشومون


۴۸,۰۰۰ تومان

خاطرات خفته


۱۱,۰۰۰ تومان

ستون های جامعه


۲۰,۰۰۰ تومان

هرگز رها مکن


۳۱,۰۰۰ تومان

شب ایگوانا


۱۸,۰۰۰ تومان

دوزخ


۱۰,۰۰۰ تومان

زندگی گالیله


۱۹,۰۰۰ تومان

تئاتر و همزادش


۲۲,۰۰۰ تومان

بانو و سگ ملوسش


۲۵,۰۰۰ تومان

آخر بازی


۱۰,۰۰۰ تومان

کرگدن


۲۰,۰۰۰ تومان

ارباب زمان


۲۵,۰۰۰ تومان

عشق زن خوب


۳۰,۰۰۰ تومان

هنر رمان


۲۵,۰۰۰ تومان

رویاها


۲۰,۰۰۰ تومان

انتخاب


۱۳,۰۰۰ تومان

ضمیر پنهان


۱۳,۰۰۰ تومان

هنر درمان


۳۰,۰۰۰ تومان

باغ آلبالو


۹,۰۰۰ تومان

درمان شوپنهاور


۵۰,۰۰۰ تومان

نوای اسرارآمیز


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

هویت


۱۶,۰۰۰ تومان

مرگ فروشنده


۲۰,۰۰۰ تومان

بار هستی


۳۸,۰۰۰ تومان

یک روز دیگر


۲۵,۰۰۰ تومان

فراموشی


۳۴,۰۰۰ تومان

سهره ی طلایی


۸۹,۰۰۰ تومان

اسکندر


۳۸,۰۰۰ تومان

یونگ می گوید


۳۱,۰۰۰ تومان

مسئله اسپینوزا


۴۸,۰۰۰ تومان

امپراتور جونز


۴,۵۰۰ تومان

زیبایی شناسی


۱۶,۰۰۰ تومان

هنر گفت و گو


۱۴,۰۰۰ تومان

پیگمالیون


۱۶,۰۰۰ تومان

کالیگولا


۱۰,۰۰۰ تومان

ایوانف


۱۵,۰۰۰ تومان

بیست و سه قصه


۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ دریایی


۱۲,۰۰۰ تومان

خداحافظ تا فردا


۱۲,۰۰۰ تومان

لی لا


۲۲,۰۰۰ تومان

استونر


۲۳,۰۰۰ تومان

بیلی بتگیت


۲۵,۰۰۰ تومان

آهنگ عشق


۱۴,۰۰۰ تومان

برو دیده بانی بگمار


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

توازن ظریف


۱۱,۰۰۰ تومان

تو نخ بابام


۸,۰۰۰ تومان

پرده


۱۰,۵۰۰ تومان

منطقه مرده


۲۷,۰۰۰ تومان

دستیار ماما


۷,۵۰۰ تومان

خانه ی آلیسون


۱۰,۰۰۰ تومان

سه خواهر


۱۴,۰۰۰ تومان

وقتی نیچه گریست


۴۴,۰۰۰ تومان

من می روم


۸,۰۰۰ تومان

اسماعیل


۱۱,۰۰۰ تومان

پس لرزه


۱۴,۰۰۰ تومان

آسایشگاه


۱۷,۰۰۰ تومان

عقل سلیم


۲,۰۰۰ تومان