کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب های کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب میهن فروش


برنده ی جایزه ی من بوکر و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2016

کتاب یک بخشش


تونی موریسون برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 1993

کتاب موزه معصومیت


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 2006

کتاب نسل اژدها


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1938

کتاب بن در جهان


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب کیوتو (پایتخت قدیم)


نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1968

کتاب آقای جودت و پسران


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب عشق در زمان وبا


نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1982

کتاب تصادف شبانه


مودیانو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2014

کتاب ناگازاکی


برنده ی جایزه ی رمان آکادمی فرانسه سال 2010

کتاب بازگشت به کیلی بگز


برنده ی جایزه ی بزرگ ادبی آکادمی فرانسه سال 2011

کتاب ساعت ها


برنده جایزه ی پولیتزر داستان و جایزه ی پن فاکنر سال 1999

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دو خیاط هندی
تصویری زیبا و پراحساس از انعطاف پذیری روح بشر.
bn.com
معرفی کتاب میهن فروش
متلاطم، گزنده و خیره کننده.
Wall Street Journal
معرفی کتاب یک بخشش
ترکیبی از شعر و تاریخ.
Washington Post
معرفی کتاب یعقوب کذاب
رمانی زیبا و فراموش نشدنی.
New York Times Book Review
معرفی کتاب آقای جودت و پسران
بدیع و وفادار به واقعیت.
Librarything
معرفی کتاب عشق در زمان وبا
نویسنده ای فوق العاده، هوشمند، پرشور و بسیار شوخ طبع.
Sunday Telegraph
معرفی کتاب روایت یک مرگ در خانواده
به شکل شگفت انگیزی باورپذیر و زنده.
New Yorker
معرفی کتاب قاتلان بدون چهره
رمانی ارزشمند با ژرفا و تعلیقی مسحورکننده.
Los Angeles Times