کتاب داستان تاریخی - رمان تاریخی
داستان تاریخی

داستان تاریخی

داستان تاریخی نوعی از نگارش است که مرز میان تاریخ و ادبیات به شمار می رود. در این گونه کتاب ها معمولا از هیچ منبعی یاد نشده و یا از منابع کمی یاد می شود. در رمان تاریخی، دروغ یا حقیقت داشتن مطلب مهم نیست بلکه نوع نوشتار اهمیت دارد و اثر از نظر ادبی مورد ارزیابی قرار می گیرد. عنصر کلیدی در داستان های تاریخی این است که روایت کلی در گذشته جریان دارد و به مسائلی چون اخلاقیات، وضعیت اجتماعی و جزئیات دیگر یک دوره ی زمانی خاص در گذشته می پردازد. این گونه از ادبیات دارای زیر-ژانرهایی چون تاریخ متناوب (یا تاریخ بدیل) و داستان فانتزی تاریخی است.

کتاب های داستان تاریخی

کتاب پدرخوانده


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب گمشده


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب درمانگر


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب پرواز


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب پنلوپیاد


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

کتاب دوست باهوش من


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب سایلاس مارنر


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

کتاب نارسیس


هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال ۱۹۴۶

کتاب لطفا به من نخندید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب بروکلینی دیگر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب جنگ و صلح


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب سرخ و سیاه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب موش ها و آدم ها


جان اشتاین بک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1962

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

لئو تولستوی، پیام آور مهربانی و انسانیت

تولستوی به عنوان نویسنده ای فوق العاده زبردست و تأثیرگذار، می دانست که رمان ها باید سرگرم کننده باشند، در غیر این صورت هیچکس زحمت خواندنشان را به خود نخواهد داد.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پدرخوانده
پدیده ای جهانی.
Goodreads
معرفی کتاب پرواز
شرمن الکسی در اوج درخشش خود.
Goodreads
معرفی کتاب درمانگر
داستانی درباره ی زندگی، فقدان و سازش.
Goodreads
معرفی کتاب گمشده
حکایتی درباره ی ظرفیت های پنهان قلب انسان.
Goodreads
معرفی کتاب سیزدهمین قصه
وهم آلود و شگفت انگیز.
USA Today
معرفی کتاب دوست باهوش من
پرمایه، قدرتمند و مشفقانه.
Barnes & Noble
معرفی کتاب پنلوپیاد
خردمندانه و با لطافت طبع.
Barnes & Noble
معرفی کتاب درختی در بروکلین می روید
یکی از کتاب های برتر قرن.
New York Public Library
معرفی کتاب بالزاک و خیاط کوچولوی چینی
معجزه ای غیرمنتظره.
Los Angeles Times Book Review
معرفی کتاب نارسیس
کاوشی تکان دهنده و گزنده درباره ی کشاکش میان زندگی معنوی و مادی.
Goodreads