داستان روانشناسانه

داستان روانشناسانه، معمولا با محوریت موضوعات روانشناسی نوشته می شود. در بیشتر داستان های روانشناسی، نویسنده به دنبال مطرح کردن مسائل روانشناسانه در داستان است. در این گونه از آثار، که در چند سال گذشته از محبوبیت فوق العاده بالایی برخوردار شده اند، سوالات بنیادین روانشناسانه مطرح و ذهن و ضمیر شخصیت های داستان، به واکاوی و کنکاش گذاشته می شود.

کتاب های داستان روانشناسانه

کتاب درمان شوپنهاور


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب جستارهایی در باب عشق


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب برادران کارامازوف


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب ابله


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب شیاطین (جن زدگان)


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب جنایت و مکافات


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب دختر آقای خوشبین


برنده ی جایزه ی جایزه ی پولیتزر داستان سال 1973

کتاب من این ترانه را شنیده ام


2 هفته جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز سال 2007

کتاب دختری با نشان اژدها


۲ هفته جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب حباب شیشه


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب مرفی


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب رهنمودهایی برای نزول در دوزخ


دوریس می لسینگ برنده جایزه ی نوبل ادبیات در سال ۲۰۰۷ است

کتاب رهایت می کنم


برنده ی جایزه ی بهترین رمان جنایی تئاکستون سال 2016

کتاب در تنگ


برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

کتاب وات


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب ننامیدنی


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1969

معرفی چند اثر
معرفی کتاب درمان شوپنهاور
ترکیب فلسفه، روانپزشکی و ادبیات توسط یالوم، منجر به رمانی جذاب شده است.
San Francisco Chronicle
معرفی کتاب جستارهایی در باب عشق
سرشار از مشاهدات عمیق و لطیف درباره ی رنج ها و هیجان های عشق.
arnes & Noble
معرفی کتاب برادران کارامازوف
کاوشی گرانبها و تکان دهنده درباره ی سوال های اساسی هستی انسان.
Barnes & Noble
معرفی کتاب جنایت و مکافات
شاهکاری از تعلیق.
Barnes & Noble
معرفی کتاب شیاطین (جن زدگان)
شاهکاری پیشگویانه درباره ی ایدئولوژی و قتل در روسیه ی پیش از انقلاب.
Goodreads
معرفی کتاب ابله
نگاشته شده توسط یکی از بزرگترین ذهن های ادبی که جهان تا به حال شناخته است.
Barnes & Noble
معرفی کتاب دختر آقای خوشبین
موجز اما با مفاهیمی ژرف.
New York Times
معرفی کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته
رمان خردمندانه ی کن کیسی درباره ی معنای دیوانگی و ارزش اتکا به نفس.
Barnes & Noble
معرفی کتاب من این ترانه را شنیده ام
یک تریلر روانشناسانه ی هیجان انگیز.
Book Browse
معرفی کتاب دختری با نشان اژدها
مخاطب تا پایان بندی غیرقابل پیش بینی رمان، در انتظاری نفسگیر باقی می ماند.
Barnes & Noble