خود زندگی نامه

خودزندگی نامه، زندگی نامه ای است که به دست خود فرد نوشته می شود. این سبک از ادبیات نوعا بر زندگی، سرگذشت و چگونگی گذران زندگی نویسنده اش تمرکز دارد و در قالب داستان یا نثری مستند، مخاطب را زندگی نویسنده آشنا می سازد.

کتاب های خود زندگی نامه

کتاب کلمات


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب در حال کندن پوست پیاز


گونتر گراس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب استانبول


اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب خرده خاطرات


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات 1998

کتاب سه شنبه ها با موری


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب زیر پوست من


دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب برتری خفیف


فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب انگیزه


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب هیل بیلی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب توتوچان (دخترکی آن سوی پنجره)


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب جسارت امید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب تو نخ بابام


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب زمین انسان ها
اثری ممتاز.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب کلمات
اثری سرراست و پرظرافت.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب در حال کندن پوست پیاز
خاطرات بسیار احساس برانگیز گراس، مسحورکننده است.
Publishers Weekly
معرفی کتاب رمان نویس ساده نگر و رمان نویس اندیشمند
کتابی روشنگرانه توسط یکی از استادان مدرن هنر رمان نویسی.
Goodreads
معرفی کتاب استانبول
لذت بخش، ژرف و به شکل شگفت انگیزی بدیع.
Economist
معرفی کتاب یک زن و هزار سودا
کتابی بلندپروازانه و موفق.
New Yorker
معرفی کتاب خرده خاطرات
آخرین هدیه ی نویسنده ای بزرگ.
Washington Post
معرفی کتاب لبخند بی لهجه
دوما یکی از آن افراد کمیاب است: یک داستان سرای ذاتا بااستعداد.
Alexander McCall Smith, Author
معرفی کتاب دیدم پسرم با شیطان می رقصد
شرح حالی فوق العاده صادقانه.
Barnes & Noble