داستان درام

داستان درام ژانری در ادبیات است که در آن کاراکترهای قصه در چارچوبی واقعی با مشکلات احساسی روبرو می شوند. در این گونه از ادبیات، داستان ها معمولا در بستری واقع گرایانه روایت می شوند و به مشکلات درونی و یا روابط انسان ها پرداخته می شود.

کتاب های داستان درام

کتاب تنهایی پرهیاهو


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب دوستش داشتم


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب ریگ روان


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب عامه پسند


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب یک بعلاوه یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب زندگی نو


اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب موسم هجرت به شمال


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب کفچه ماهی


گونتر گراس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب بلم سنگی


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب مرد-اسب


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب سفر فیل


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب دخمه


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب پدرو پارامو


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب تاریخ


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب شاید عروس دریایی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب راه


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب گدا


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

معرفی چند اثر
معرفی کتاب یک بعلاوه یک
خواهید خندید، گریه خواهید کرد و زمانی که آخرین صفحه را ورق می زنید، می خواهید این داستان را دوباره از اول شروع کنید.
Book Browse
معرفی کتاب عامه پسند
این رمان، نشان دهنده ی شوخ طبعی و واقع گرایی مختص به بوکفسکی است.
Goodreads
معرفی کتاب ریگ روان
رمانی جسورانه و درخشان.
Goodreads
معرفی کتاب دوستش داشتم
پدیده ای ادبی.
Le Monde
معرفی کتاب تنهایی پرهیاهو
نکوداشت تخریب ناپذیری کلمات مکتوب در برابر سانسور، ستم های سیاسی و غیره.
Goodreads
معرفی کتاب موسم هجرت به شمال
اثری پرمایه و پراحساس، عمیقا صادقانه و به شکل درخشانی شعرگونه.
Goodreads
معرفی کتاب زندگی نو
رمان جذاب پاموک.
Barnes & Noble
معرفی کتاب کفچه ماهی
سرشار از انرژی و بلندپروازی.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب آنچه با خود حمل می کردند
تصویری غایی و ماندگار از جنگ در زمانه ی کنونی و آینده.
Los Angeles Times
معرفی کتاب تام کت در هزارتوی عشق
رمانی بسیار بامزه و به شکل درخشانی خلاقانه.
Barnes & Noble