کتاب داستان درام تاریخی - رمان درام تاریخی
داستان درام تاریخی

داستان درام تاریخی

بهره گیری از رویدادها و شخصیت های تاریخی توسط درام نویسان با تلفیقی از التزام به واقعیات روی می دهد و آزادی عمل در خلق درام هایی متناسب با روحیات و افکار نویسندگان آن، شکل دهنده ی نوع ادبی خاصی به نام درام تاریخی است.

کتاب های داستان درام تاریخی

کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

کتاب رگتایم


برنده جایزه ی حلقه ی منتقدین نشنال بوک سال 1975

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رگتایم
رگتایم مانند نفسی عمیق از اکسیژن خالص، نشاط آور و فرح بخش است.
Newsweek