کتاب داستان دینی - رمان دینی
داستان دینی

داستان دینی

داستان دینی به آثاری اطلاق می گردد که بیانگر دیدگاه و آرا، و منعکس کننده ی مضامین کتب الهی و تاریخ پیامبران باشند. تمرکز اصلی این آثار داستانی، مسائل مربوط به مذهب و تأثیرات آن در زندگی شخصیت های داستان است.

کتاب های داستان دینی

کتاب در تنگ


برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

کتاب سیذارتا


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1946

کتاب جان کلام


برنده ی جایزه ی یادواره ی جیمز تیت بلک سال 1948

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جان کلام
با تعلیق فراوان، شگفت انگیز و در نهایت، تراژیک.
Penguin Random House
معرفی کتاب قدرت و جلال
درخشان... موفقیتی بزرگ.
Atlantic Monthly