داستان زندگی خانوادگی

داستان زندگی خانوادگی

در این گونه از ادبیات، داستان پیرامون یک خانواده و با محوریت آن اتفاق میافتد. داستان های خانوادگی، همان طور که از اسمشان برمی آید، توجه اصلی خود را بر موضوعاتی چون روابط اعضای خانواده، مشکلات و گرفتاری های آن ها، بهتر یا بدتر شدن وضع یک خانواده در طول زمان و مسائلی از این دست معطوف می کنند.

کتاب های داستان زندگی خانوادگی

خانه داری


برنده ی جایزه ی بنیاد پن/همینگوی سال 1982

منظر پریده رنگ تپه ها


برنده ی جایزه ی یادبود وینیفرد هالتبی سال 1982

کمی قبل از خوشبختی


برنده ی جایزه ی خانه ی مطبوعات فرانسه سال 2013

صومعه ی کوچک


برنده ی جایزه ی لیور انتر سال 2003

بیلیارد در ساعت نه و نیم


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

عنکبوت


برنده ی جایزه ی گنکور سال 1938

معرفی چند اثر
معرفی کتاب در انتظار یک زندگی طبیعی
تصویری بسیار تکان دهنده از کودکی که مورد بی توجهی قرار گرفته است.
Common Sense Media
معرفی کتاب ترز دکرو
شعرگونه و غزل وار.
Barnes & Noble
معرفی کتاب خشم و هیاهو
هیچ کس به اندازه ی ویلیام فاکنر، از قلب و روح خود در نوشته هایش مایه نگذاشته است.
New Yorker
معرفی کتاب صد سال تنهایی
پرثمر، طوفانی و غیرقابل مقاومت.
Bookworld
معرفی کتاب روایت یک مرگ در خانواده
به شکل شگفت انگیزی باورپذیر و زنده.
New Yorker
معرفی کتاب عنکبوت
هانری تروایا به خاطر ترکیب منحصر به فرد فرهنگ های فرانسوی و روسی، شناخته شده و ممتاز است.
Guardian
معرفی کتاب صومعه ی کوچک
سوژه ی اصلی پژو، خود ادبیات است.
Independent