ادبیات ایتالیا

ادبیات ایتالیا

ادبیات ایتالیا از قرون وسطا تا به همین امروز، درخشان و شایان توجه بوده است. در طول تاریخ، نویسندگان درخشانی چون دانته، پترارک، ایتالو کالوینو، دینو بوتزاتی، پریمو لوی، لوئیجی پیراندللو و بسیاری دیگر، آثار درخشان و ماندگاری را به ادبیات جهان افزوده اند.

کتاب های ادبیات ایتالیا

کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه


داریو فو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1997

کتاب ماجراهای پینوکیو


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب شش شخصیت در جست و جوی نویسنده


لوئیجی پیراندللو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1934

کتاب مرحوم ماتیا پاسکال


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1934

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست
ترکیبی جسورانه از نمایش و سیاست.
Guardian
معرفی کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه
چشم اندازی بزرگ از تاریخ تئاتر.
Methuen
معرفی کتاب ماجراهای پینوکیو
داستانی کلاسیک و شگفت انگیز.
Barnes & Noble
معرفی کتاب آیا این یک انسان است؟
یک اثر هنری راستین.
Times Literary Supplement
معرفی کتاب بیابان تاتارها
بدون شک یک شاهکار.
Sunday Times