معرفی کتاب های ادبیات آلمان و رمان های ادبیات آلمان
ادبیات آلمان

ادبیات آلمان

نویسندگان آلمانی، از لوتر و گوته گرفته تا برشت و گونتر گراس، تأثیر عمیقی بر دنیای مدرن داشته اند. بسیاری از شاهکارهای ادبی آلمان به طور ویژه به مسائل اقتصادی و دینی پرداخته اند و می توان این آثار را واکنشی به تغییرات اجتماعی و سیاسی در گذشته ای اغلب خشونت بار و تراژیک ارزیابی کرد. اتفاقات جنگ جهانی دوم بر ادبیات غنی این کشور تأثیر زیادی گذاشت و نویسندگان آلمانی، داستان ها و تحلیل هایی جاودان از این رویدادها خلق کرده اند.

کتاب های ادبیات آلمان

کتاب غروب بتان


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب اراده قدرت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب مفهوم امر سیاسی


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب فراسوی نیک و بد


فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب حکمت شادان


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب نقد قوه حکم


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب چنین گفت زرتشت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب دانش پدیدارشناسی روح


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب نقد عقل محض


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب هستی و زمان


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب نارسیس


هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال ۱۹۴۶

کتاب نبرد من


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب در حال کندن پوست پیاز


گونتر گراس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب خیابان یک طرفه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب چند نامه به شاعری جوان


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

بیشتر بخوانید

فردریش نیچه: فیلسوفی فراسوی نیک و بد

نیچه معتقد بود که اصلی ترین کارکرد فلسفه، آموختن یک چیز به انسان است: «چگونه به آن کسی که هستیم، تبدیل شویم.»

گونتر گراس: طبل نوازی متفاوت

گونتر گراس بازگوکننده ی عقاید همه ی افراد نسل خود نیست و شاید عده ی زیادی از هم‌نسلانش با او مخالف باشند، ولی هیچ کس نمی تواند نقش کلیدی گونتر گراس را در حیات روشنفکرانه ی آلمان انکار کند.

جایزه‏ ای برای هرتا مولر زنی معترض

هرتا مولر سال های سال است که در رومانی زندگی نمی کند، اما هنوز که هنوز است، فشار، تبعید، جبر و زورگویی موضوع بیشتر کتاب ها، شعرها و مقاله های اوست.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب درآمد به متافیزیک
یکی از مهمترین آثار هایدگر.
Barnes & Noble
معرفی کتاب غروب بتان
هجمه ای رعدآسا به بسیاری از تفکرات مرسوم در زمانه ی نیچه.
Barnes & Noble
معرفی کتاب فراسوی نیک و بد
این کتاب، با بی پروایی، با ماهیت دانش و شرایط مخاطره آمیز فرد مدرن رو به رو می شود.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی
تأثیرگذارترین اثر اشمیت.
Goodreads
معرفی کتاب اراده قدرت
نگاهی شگفت انگیز به ذهن متفکری بزرگ.
Goodreads
معرفی کتاب نقد قوه حکم
این کتاب برای هر کسی که به اخلاقیات و توسعه ی فرهنگ علاقه دارد، هنوز هم به عنوان اثری فوق العاده مهم باقی مانده است.
Barnes & Noble
معرفی کتاب حکمت شادان
یکی از مشهورترین آثار فلسفی.
Barnes & Noble
معرفی کتاب چه باشد آن چه خوانندش تفکر
با سبکی سرزنده و واضح.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب نارسیس
کاوشی تکان دهنده و گزنده درباره ی کشاکش میان زندگی معنوی و مادی.
Goodreads
معرفی کتاب هستی و زمان
یکی از نقاط تحول فلسفه ی قرن بیستم.
Library Journal