ادبیات آلمان

ادبیات آلمان

نویسندگان آلمانی، از لوتر و گوته گرفته تا برشت و گونتر گراس، تأثیر عمیقی بر دنیای مدرن داشته اند. بسیاری از شاهکارهای ادبی آلمان به طور ویژه به مسائل اقتصادی و دینی پرداخته اند و می توان این آثار را واکنشی به تغییرات اجتماعی و سیاسی در گذشته ای اغلب خشونت بار و تراژیک ارزیابی کرد. اتفاقات جنگ جهانی دوم بر ادبیات غنی این کشور تأثیر زیادی گذاشت و نویسندگان آلمانی، داستان ها و تحلیل هایی جاودان از این رویدادها خلق کرده اند.

کتاب های ادبیات آلمان

کتاب نفس بریده


هرتا مولر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2009

کتاب عطر (سرگذشت یک جنایتکار)


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب دمیان


هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب فرشته سکوت کرد


هاینریش بل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

کتاب میراث


هاینریش بل برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1972

کتاب داستان دوست من (کنولپ)


هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب دام گستر


برنده ی جایزه ی هاینریش بل سال 2009

کتاب پایان یک مأموریت


هاینریش بل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

کتاب بازی مهره ی شیشه ای


هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب بر گام خرچنگ


گونتر گراس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب شهر فرنگ


گونتر گراس برنده جایزه ی نوبل ادبیات در سال 1999 است

کتاب بی حسی موضعی


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب کیفر آتش (برج بابل)


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1981

کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

بیشتر بخوانید

تولد دوباره ی عرفان شرق با قلم هرمان هسه

بنیادهای فکری هرمان هسه بر پایه ی مجموعه ای از تفکرات مختلف شکل گرفته و دین و فلسفه ی هند، نقشی اساسی در تشکیل این بنیادها ایفا کرده اند.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نفس بریده
سفری به ژرفای روح یک انسان.
Goodreads
معرفی کتاب عطر (سرگذشت یک جنایتکار)
داستانی درباره ی نبوغی جنایتکارانه. فوق العاده.
New York Times
معرفی کتاب دفترهای مالده لائوریس بریگه
خارق العاده به خاطر منحصر به فرد بودن ساختار و خلوص و شیوایی زبان.
Barnes & Noble
معرفی کتاب محاکمه
محاکمه، جزء رمان های بزرگ و مهم عصر مدرن است.
Barnes & Noble Review
معرفی کتاب دمیان
ژرفایی از ادراک که در داستان های معاصر، کمیاب است.
Saturday Review
معرفی کتاب وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود
رمانی هیجان انگیز.
School Library Journal
معرفی کتاب فرشته سکوت کرد
اثری با اهمیت.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب میراث
این اثر، نشان دهنده ی استعداد خاص و تأثیرگذار بل است.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب داستان دوست من (کنولپ)
شاهکاری دیگر از هسه.
Book Depository
معرفی کتاب دام گستر
رمانی پیچیده و جذاب.
Publishers Weekly