ادبیات آمریکای لاتین

ادبیات آمریکای لاتین

ادبیات آمریکای لاتین، شامل آثار ادبی شفاهی و مکتوبی می شود که به زبان های متعددی چون اسپانیایی، پرتغالی و زبان های بومی مناطق مختلف آمریکای مرکزی و جنوبی خلق شده اند. این گونه از ادبیات، در نیمه ی دوم قرن بیستم و عمدتا به خاطر موفقیت بین الملی سبکی به نام رئالیسم جادویی و ظهور نویسندگان صاحب سبک و جریان سازی چون گابریل گارسیا مارکز در سطح جهان شناخته شد. ادبیات آمریکای لاتین دارای فرهنگی غنی، پیچیده است که قدمت آن به چندین قرن گذشته بازمی گردد.

کتاب های ادبیات آمریکای لاتین

کتاب باد سهمگین


میگل انخل استوریاس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1967

کتاب جنگ آخرزمان


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب گزارش یک مرگ


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1982

کتاب عشق در زمان وبا


نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1982

کتاب 2666


برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

کتاب ابداع مورل


برنده ی جایزه ی ادبیات شهر بوینس آیرس سال 1941

معرفی چند اثر
معرفی کتاب باد سهمگین
سرشار از اسرار بزرگ.
Library Journal
معرفی کتاب صد سال تنهایی
پرثمر، طوفانی و غیرقابل مقاومت.
Bookworld
معرفی کتاب 2666
شاهکار... هیجان انگیزترین اتفاق ادبی سال.
Time
معرفی کتاب ابداع مورل
می توان ابداع مورل را بدون هیچ اغراقی، یک رمان کامل توصیف کرد.
Octavio Paz