ادبیات پرو

ادبیات پرو

از زمانی که اسپانیایی زبان اصلی پرو شد، ادبیات و هنر این کشور جان تازه ای گرفت و توانست به خوبی مشکلات عمده ی اجتماعی و جنگ قدرت در پرو را به گوش جهانیان برساند. پرو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین کشورها در ادبیات آمریکای لاتین است و با داشتن نویسنده ای چون ماریو بارگاس یوسا، در آسمان دنیای ادبیات، می درخشد.

کتاب های ادبیات پرو

کتاب راهی به سوی بهشت


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب وسوسه ناممکن


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب سور بز


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب رویای سلت


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب قهرمان عصر ما


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب تازه کارها


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب نامه هایی به یک نویسنده جوان


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب رودهای ژرف


برنده ی جایزه ی ملی فرهنگ پرو سال 1959

کتاب قصه گو


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب ماهی در آب


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب جنگ آخرزمان


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب گفتگو در کاتدرال


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب سال های سگی


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 2010

کتاب مرگ در آند


یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نامه هایی به یک نویسنده جوان
این کتاب به شکل درخشانی به واکاوی آثار بزرگ می پردازد و پرده از معماری و الگوی بزرگی آن ها برمی دارد.
Washington Post
معرفی کتاب تازه کارها
وفادار به فرهنگ آمریکای لاتین و سرشار از احساس.
WHSmith
معرفی کتاب قهرمان عصر ما
بامزه، خردمندانه و تأثیرگذار.
Book Browse
معرفی کتاب رویای سلت
این اثر، مرزهای رمان تاریخی را جا به جا می کند.
GoodReads
معرفی کتاب سور بز
کتابی قدرتمند، پیشگامانه و جذاب.
New York Times
معرفی کتاب وسوسه ناممکن
اگرچه کتاب های درباره ی کتاب های دیگر فراوان هستند، تعداد اندکی مثل این اثر به مخاطب نشان می دهند که خواندن کتاب باید چگونه باشد.
Los Angeles Times
معرفی کتاب راهی به سوی بهشت
به شکل عجیبی تأثیرگذار.
New York Times
معرفی کتاب رودهای ژرف
داستانی فوق العاده در پس زمینه ای حیرت آور.
Library Thing