ادبیات ترکیه

ادبیات ترکیه

ادبیات و تاریخ غنی ترکیه را می توان به بخش اصلی تقسیم کرد: دوران قبل از اسلام، دوره ی اسلامی و دوره ی تأثیر فرهنگ غرب. موضوعات استفاده شده توسط نویسندگان مدرن ترک همچون اورهان پاموک، به زبانی ساده نوشته می شوند و نشان دهنده ی سبک و شرایط زندگی در این کشور هستند.

کتاب های ادبیات ترکیه

کتاب برف


اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب قلعه سفید


اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب ملت عشق


برنده ی جایزه ی آلف برای بهترین اثر خارجی

کتاب خانه ی خاموش


اورهان پاموک برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب موزه معصومیت


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 2006

کتاب زنی با موهای قرمز


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 2006

کتاب آقای جودت و پسران


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب کتاب سیاه


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب نام من سرخ


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 2002

بیشتر بخوانید

آمیزش دنیای غرب و شرق در آثار اورهان پاموک

اورهان پاموک اولین نویسنده از کشور ترکیه است که موفق به کسب جایزه نوبل شده است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب برف
این کتاب، نه تنها داستانی جذاب، بلکه اثری ضروری برای دوره ی معاصر است.
New York Times Book Review
معرفی کتاب قلعه سفید
سرشار از تناقض هایی که با مهارت تمام شکل گرفته اند.
Publishers Weekly
معرفی کتاب ملت عشق
کتابی مسحورکننده و خردمندانه.
Associated Press
معرفی کتاب خانه ی خاموش
رمانی شگفت انگیز.
New Yorker
معرفی کتاب موزه معصومیت
یکی از بهترین کتاب های سال.
Los Angeles Times