ادبیات شهر بوینس آیرس

ادبیات شهر بوینس آیرس

شهر بوینس آیرس، جایگاه ویژه ای در ادبیات آرژانتین دارد و خانه ی نویسندگان بزرگی چون خورخه لوئیس بورخس، خولیو کورتاسار، روبرتو آرلت و بسیاری دیگر را می توان در این شهر پیدا کرد. بوینس آیرس به «سرزمین نویسندگان» شهرت دارد و آثار ادبی ارزشمندی در قالب داستان، به توصیف زندگی در این شهر پرداخته اند.

کتاب های ادبیات شهر بوینس آیرس