ادبیات مصر

ادبیات مصر

قدمت ادبیات مصر به دوره ی تمدن باستانی این کشور بازمی گردد و یکی از کهن ترین خاستگاه های ادبی شناخته شده در جهان است. در واقع، مصر، اولین فرهنگی بود که ادبیات و کتاب را به شکلی امروز می شناسیم، توسعه و گسترش داد. ادبیات مصر را می توان به چهار دوره ی باستانی، مسیحی، اسلامی و مدرن تقسیم کرد.

کتاب های ادبیات مصر

کتاب واحه ی غروب


برنده ی جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب واحه ی غروب
نثر طاهر، تاریک، هوشمندانه و شعرگونه است.
Times Literary Supplement