ادبیات مکزیک

ادبیات مکزیک

ادبیات مکزیک، یکی از پربارترین و تأثیرگذارترین خاستگاه های ادبی در میان کشورهای اسپانیایی زبان است. ادبیات این کشور، نویسندگان بزرگ و جریان سازی چون اکتاویو پاز، کارلوس فوئنتس، آمادو نروو و بسیاری دیگر را به ادبیات جهان معرفی کرده است.

کتاب های ادبیات مکزیک
معرفی چند اثر
معرفی کتاب گرینگوی پیر
رمانی خیره کننده که دارای غنا و تأثیرگذاری داستان های اسطوره ای است.
New York Times