ادبیات مکزیک

ادبیات مکزیک، یکی از پربارترین و تأثیرگذارترین خاستگاه های ادبی در میان کشورهای اسپانیایی زبان است. ادبیات این کشور، نویسندگان بزرگ و جریان سازی چون اکتاویو پاز، کارلوس فوئنتس، آمادو نروو و بسیاری دیگر را به ادبیات جهان معرفی کرده است.

کتاب های ادبیات مکزیک

کتاب پدرو پارامو


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب پوست انداختن


برنده ی جایزه ی کتابشناسی کوتاه( Biblioteca Breve Award) سال1967

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پدرو پارامو
اثری کلاسیک در ادبیات مدرن مکزیک.
Goodreads
معرفی کتاب گرینگوی پیر
رمانی خیره کننده که دارای غنا و تأثیرگذاری داستان های اسطوره ای است.
New York Times