دهه 1980 میلادی

نویسندگان در دهه ی 1980 میلادی، واکنش خود نسبت به تغییرات فرهنگی را در آثارشان به عموم نشان دادند. رویدادها و ویژگی های شاخص این دوره، مصرف گرایی، جنگ های فالک لند، رشد شرکت های خصوصی و بحران ایدز بود و نویسندگان ،علاوه بر پرداختن به این مسائل، سوالاتی درباره ی جنسیت، طبقه ی اجتماعی، نژاد و هویت ملی مطرح می کردند.

کتاب های دهه 1980 میلادی

کتاب شفای زندگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب از حال بد به حال خوب


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب نوشتن خلاق


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب شاهدی بر زندگی من


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب بوی درخت گویاو


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب راهنمای تفکر نقادانه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب بار هستی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب بلم سنگی


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب در برابر تخت


نجیب محفوظ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1988

کتاب بالتازار و بلموندا


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب هفت عادت مردمان موثر


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب شنا با کوسه ها بدون آنکه زنده بلعیده شوید


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب غرش ماده شیر


جزو لیست برترین رمان های ادبیات نوجوان

کتاب خانه خیابان مانگو


جزو لیست برترین رمان های ادبیات نوجوان

کتاب دژخیم عشق


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب دورگردی (و داستان های دیگر)


ژان ماری گوستاو لوکلزیو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2008

کتاب رنگ جادو


جزو لیست برترین رمان های ادبیات نوجوان

معرفی چند اثر
معرفی کتاب شفای زندگی
اثری قدرتمند.
Goodreads
معرفی کتاب از حال بد به حال خوب
دستاوردی شگفت انگیز، بهترین در دسته ی خود.
M. Anthony Bates, Clinical Psychologist
معرفی کتاب شاهدی بر زندگی من
نگاهی منحصر به فرد به رابطه ی 52 ساله و جالب توجه سارتر و دوبووار.
Goodreads
معرفی کتاب راهنمای تفکر نقادانه
این اثر یاد می دهد که چگونه نقادانه فکر کنیم و موانع جلوگیری کننده از این نوع تفکر را بشناسیم.
Barnes & Noble
معرفی کتاب بوی درخت گویاو
کتابی درباره ی کسی که درباره ی اوضاع زندگی بشر، عمیقا فکر می کرد و به شکلی شیوا می نوشت.
Kindle Mag
معرفی کتاب نوشتن خلاق
یک اثر کلاسیک محبوب.
Penguin Random House
معرفی کتاب بار هستی
رمانی باشکوه.
Goodreads
معرفی کتاب در برابر تخت
رمانی خارق العاده.
Penguin Random House
معرفی کتاب بالتازار و بلموندا
رمانی درخشان و مسحورکننده.
New York Times Book Review
معرفی کتاب بلم سنگی
افسانه ی دوست داشتنی ساراماگو.
Goodreads