دهه 1930 میلادی

با نگاه به آثار ادبی انتشار یافته در دهه ی 1930، نام های بزرگی چون جان اشتاین بک، ویلیام فاکنر و مارگارت میچل به چشم می خورند. آثار ادبی به وجود آمده در این دهه، عمیقا بازتاب دهنده ی مشکلات زمانه هستند و با فراهم کردن مأوایی برای مخاطبین، فرصت فاصله گرفتن از این مشکلات را برای آن ها فراهم می کنند.

کتاب های دهه 1930 میلادی

کتاب دیوار


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب تعالی اگو


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب خواستگاری به سبک روستایی


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

کتاب روزهای بی پایان


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

کتاب لطیف است شب


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب روشنائی ماه اوت


ویلیام فاکنر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1949

کتاب ملاقات در سامرا


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب مشتی غبار


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب منم کلودیوس


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب ینگه دنیا 1919


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب شاهین مالت


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تعالی اگو
اثری ضروری برای فهم خط سیر آثار سارتر به عنوان مجموعه ای واحد.
Barnes & Noble
معرفی کتاب دیوار
دیوار، یکی از بزرگترین داستان های هستی گرایانه ی سارتر است.
Barnes & Noble
معرفی کتاب زمین انسان ها
اثری ممتاز.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب پستچی همیشه دوبار زنگ می زند
داستانی خوب، سریع و خشن.
Dashiell Hammett
معرفی کتاب خواستگاری به سبک روستایی
آکنده از شوخ طبعی و احساس.
Irish Times
معرفی کتاب روزهای بی پایان
نمایشنامه ای عمیقا رضایت بخش.
Danville
معرفی کتاب مشتی غبار
سبک نگارش وو، طوفانی و برنده است... این اثر از هر نظر، هجویه ای فوق العاده است.
Chicago Daily News
معرفی کتاب ملاقات در سامرا
هیچ کس پس از خواندن این اثر، آن را فراموش نخواهد کرد.
San Francisco Chronicle
معرفی کتاب روشنائی ماه اوت
کتابی که جایگاه ویلیام فاکنر را در ردیف اول داستان نویسان آمریکا به تثبیت می رساند.
New York Times