جایزه ی بین المللی ویلیام سارویان

جایزه ی بین المللی ویلیام سارویان

جایزه بین المللی سارویان که برای نویسندگی در سراسر جهان و به یاد ویلیام سارویان نویسنده، نمایشنامه نویس، هنرمند و آهنگساز اهدا می شود، برای تشویق به نویسندگان خلاق تازه کار فعالیت می کند.

این جایزه شامل دو جایزه پنج هزار دلاری است که یکی به آثار داستانی شامل رمان، داستان کوتاه یا نمایشنامه و دیگری به آثار غیرداستانی شامل بیوگرافی، تاریخ یا خاطرات نوشته شده به زبان انگلیسی تعلق می گیرد.

کتاب های جایزه ی بین المللی ویلیام سارویان

تاریخ عشق


برنده ی جایزه ی بین المللی ویلیام سارویان سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تاریخ عشق
با ژرفا و زیبایی فوق العاده.
Newsday