جایزه ی خانه ی مطبوعات فرانسه

جایزه ی خانه ی مطبوعات فرانسه

جایزه خانه مطبوعات فرانسه (rix Maison de la Presse) به طور مشترک از سوی خانه مطبوعات فرانسه، سندیکای ملی پخش کتاب و مطبوعات و انجمن تخصصی توسعه و راه اندازی مراکز فروش مطبوعات فرانسه اهدا می شود.

رمانی به زبان فرانسوی که خلال 9 ماه اخیر به بازار نشر ادبیات داستانی راه یافته باشد، می تواند در رقابت جایزه خانه مطبوعات فرانسه شرکت کند.

کتاب های جایزه ی خانه ی مطبوعات فرانسه

کتاب پرواز بدون او


برنده ی جایزه ی خانه مطبوعات فرانسه سال 2012

کتاب کمی قبل از خوشبختی


برنده ی جایزه ی خانه ی مطبوعات فرانسه سال 2013

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پرواز بدون او
بسیار هیجان انگیز.
Boston Globe