جایزه ی بانکارلا

جایزه ی بانکارلا

جایزه ی بانکارلا (Premio Bancarella) ، جایزه ای ادبی و ایتالیایی است که در سال 1953 بنیان گذاری شد و همه ساله در ماه جولای به برنده اعطا می شود. ابتدا شش کتاب انتخاب شده و به آن ها جایزه ی انتخاب اولیه اهدا می شود، سپس فروشندگان کتاب با رأی خود، برنده ی اصلی و نهایی را مشخص می کنند. در حال حاضر، این جایزه، دهه ی پنجم برگزاری خود را سپری می کند.

کتاب های جایزه ی بانکارلا
معرفی چند اثر
معرفی کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ
گزارشی شخصی و استعلایی.
Kirkus Reviews