جایزه ی پرنتس چویس

جایزه ی پرنتس چویس

جایزه ی پرنتس چویس (Parents Choice Gold Award)، جایزه ای ادبی است که توسط بنیاد غیرانتفاعی پرنتس چویس (به معنی: انتخاب والدین) به بهترین آثار کودک و نوجوان در سنین، شرایط و علاقه مندی های گوناگون اعطا می شود و به عنوان جایزه ای معتبر در ادبیات کودک و نوجوان به حساب می آید.
این جایزه در سال 1978 توسط دیانا هاس گرین&mdashرئیس فعلی بنیاد پرنتس چویس&mdashبنیان گذاری شد. برندگان این جایزه توسط مجمعی از معلمین، دانشمندان، هنرمندان، والدین و خود کودکان انتخاب می شوند.

کتاب های جایزه ی پرنتس چویس

دختر ستاره ای


برنده ی جایزه ی پرنتس چویس سال 2000

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دختر ستاره ای
یک داستان تمثیلی شعرگونه.
New York Times Book Review