جایزه ی ترنر تومارو فلوشیپ

جایزه ی ترنر تومارو فلوشیپ

جایزه ی ترنر تومارو فلوشیپ (Turner Tomorrow Fellowship Award), جایزه ای ادبی است که در سال 1989 بنیان گذاری شد و به آثار داستانی انتشار نیافته ای تعلق می گرفت که برای مشکلات جهان، راه حل های خلاقانه و مثبت ارائه می کردند. به برنده ی این جایزه، 500000 دلار تعلق می گرفت که بیشترین مبلغی است که تا به حال، برای یک اثر ادبی در نظر گرفته شده است.

کتاب های جایزه ی ترنر تومارو فلوشیپ

اسماعیل


برنده ی جایزه ی ترنر تومارو فلوشیپ سال 1991

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اسماعیل
پرتعلیق، مبتکرانه و لازم برای جوامع بشری.
Austin Chronicle