جایزه ی فمینا

جایزه ی فمینا

جایزه ی فمینا، جایزه ی ادبی فرانسوی است که در سال ۱۹۰۴ به وسیله ی ۲۲ نویسنده ی مجله ی La Vie heureuse که بعدا به Femina تغییر نام داد، پایه گذاری شد. تصمیم گیری این جایزه توسط داوران زن است ولی برندگان جایزه لزوما زن نیستند.

کتاب های جایزه ی فمینا

پرواز شبانه


پرواز شبانه و نامه به یک گروگان برنده جایزه ی فمینا سال 1931

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پرواز شبانه
رمانی هیجان انگیز.
Barnes & Noble