جایزه ی نستله بوک

جایزه ی نستله بوک

جایزه ی نستله بوک، مجموعه ای از جوایز ادبی است که همه ساله به کتاب های بریتانیایی مربوط به ادبیات نوجوان و از سال 1985 تا 2007 اهدا می شد. این جایزه توسط موسسه ی خیریه و مستقل بوک تراست، با هدف ترویج کتاب و کتاب خوانی در بریتانیا، اداره و توسط شرکت نستله حمایت می شد. این جایزه، یکی از معتبرترین و مهم ترین جوایز ادبیات کودک و نوجوان بوده است.

کتاب های جایزه ی نستله بوک
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مترسک و خدمتکارش
پر از سرگرمی، آتش بازی و ظرافت های کلامی.
Guardian