پر بازدید ترین کتاب ها
پر بازدید ترین کتاب ها

پر بازدید ترین کتاب ها

این بخش، فهرست آن دسته از عناوینی است که بیشتر از سایر آثار، توجه مخاطبین ایران کتاب را به خود جلب کرده اند. پربازدیدترین ها، نشان گر سلیقه ی کلی مخاطبین است و می تواند نقش بهترین راهنما را برای انتخاب کتاب مورد علاقه تان ایفا کند.

کتاب های پر بازدید ترین کتاب ها

کتاب ملت عشق


برنده ی جایزه ی آلف برای بهترین اثر خارجی

کتاب همزاد


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب دنیای سوفی


برنده ی جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان سال 1994

کتاب مسیر سبز


برنده ی جایزه ی برام استوکر سال 1996

کتاب دختری در قطار


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز سال 2015

کتاب رهایت می کنم


برنده ی جایزه ی بهترین رمان جنایی تئاکستون سال 2016

کتاب اطلس ابر


برنده ی جایزه ی کتاب ملی انگلیس سال 2004

کتاب و کسی نماند جز ما


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز سال 2016

کتاب آهنگ عشق


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

کتاب ملکه ی سرخ


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب اول گودریدز سال 2015

کتاب سقوط


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1957

کتاب جنگ، چهره ی زنانه ندارد


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2015

کتاب تاریخ عشق


برنده ی جایزه ی بین المللی ویلیام سارویان سال 2008

کتاب مزرعه ی حیوانات


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

کتاب عشق در زمان وبا


نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1982

کتاب جان شیفته


رولان برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1915

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دنیای سوفی
خارق العاده.
Newsweek
معرفی کتاب همزاد
اثری از نویسنده ای بزرگ.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب پانزده زندگی اول هری آگوست
تحلیلی ظریف درباره ی دوستی، عشق و پیچیدگی های وجود.
Guardian
معرفی کتاب ملت عشق
کتابی مسحورکننده و خردمندانه.
Associated Press
معرفی کتاب مسیر سبز
رویدادی ادبی.
Entertainment Weekly
معرفی کتاب ماه بر فراز مانیفست
آکنده از اتفاقات غافلگیرکننده و جزئیات تاریخی.
PUBLISHERS WEEKLY
معرفی کتاب دختری در قطار
با تعلیقی پر مایه.
Guardian
معرفی کتاب اطلس ابر
بسیار رضایت بخش و به شکل غیرمعمولی خردمندانه.
Washington Post
معرفی کتاب رهایت می کنم
بسیار شوکه کننده.
New York Times Book Review
معرفی کتاب تسلی ناپذیر
اثری بسیار بدیع و اصیل.
New Yorker