داستان هنری

داستان هنری

داستان هنری به داستانی اطلاق می گردد که در برگیرنده ی موضوعات مرتبط با هنر و یا هنرمندان باشد. برخی داستان های هنری نیز، از هنر و یا مسائل پیرامون خلق آثار هنری به عنوان عامل پیشبرنده ی داستان خود استفاده می کنند.

کتاب های داستان هنری

قطعه ای از دنیا


در فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

شارلوت


برنده ی جایزه ی رنودو سال 2014

مرد بزرگ


برنده جایزه ی پن/فاکنر سال ۲۰۰۸

هدیه هومبولت


برنده ی جایزه ی پولیتزر داستان سال 1976

معرفی چند اثر
معرفی کتاب قطعه ای از دنیا
رمانی خیره کننده با فضایی تأثیرگذار.
Goodreads
معرفی کتاب مرد بزرگ
هوشمندانه و وسیع.
New York Times