داستان برده داری

داستان برده داری

داستان برده داری، گونه ای از ادبیات است که به توصیف زندگی بردگان در کشورهایی چون بریتانیا، ایالات متحده ی آمریکا، کانادا و کشورهای حوزه ی کارائیب می پردازد. داستان های آثار در این ژانر، اغلب به زندگی یا بخش مهمی از زندگی و مشکلات بردگان می پردازد و از پدیده ی شوم برده داری در قالب داستان انتقاد می کند.

کتاب های داستان برده داری
معرفی چند اثر
معرفی کتاب ریشه ها
به یاد ماندنی.
New York Times