جایزه ی منتقدین نروژ

جایزه ی منتقدین نروژ

جایزه ی منتقدین نروژ، جایزه ای ادبی است که همه ساله از سال 1950 توسط انجمن منتقدین ادبی نروژ اعطا می شود. این جایزه، به نویسنده ای نروژی تعلق می گیرد که اثرش به اتفاق نظر اعضای انجمن منتقدین نروژ انتخاب شده باشد. به مرور زمان بخش های دیگری نیز به این جایزه اضافه شده اند که عبارتند از: بهترین اثر ادبیات کودک، بهترین ترجمه و بهترین اثر غیرداستانی

کتاب های جایزه ی منتقدین نروژ

راز فال ورق


برنده ی جایزه ی منتقدین نروژ سال 1990

معرفی چند اثر