کتاب داستان علمی - رمان علمی
داستان علمی

داستان علمی

داستان های علمی به داستان هایی اطلاق می شود که پایه ی اصلی شان، موضوعات مربوط به علم روز باشد. تفاوت عمده ی این گونه از داستان ها با آثار علمی تخیلی این است که داستان های علمی تخیلی معمولا به علومی که هنوز به وجود نیامده اند، می پردازد.

کتاب های داستان علمی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب دریچه ای به سوی کیهان
داستانی سرگرم کننده که حقایق و نظریات علمی را ارائه می کند.
Booklist