داستان علمی

داستان علمی

داستان های علمی به داستان هایی اطلاق می شود که پایه ی اصلی شان، موضوعات مربوط به علم روز باشد. تفاوت عمده ی این گونه از داستان ها با آثار علمی تخیلی این است که داستان های علمی تخیلی معمولا به علومی که هنوز به وجود نیامده اند، می پردازد.

کتاب های داستان علمی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب خدمتکار و پروفسور
کتاب پروفسور وخدمتکار به شکل عجیبی جذاب است و با معما ها و لطافت طبعی مناسب، خواننده را در تمام مدت درگیر خود می کند.
Washington Post