جایزه ی نبیولا

جایزه ی نبیولا از معتبرترین جوایز در زمینه ی داستان نویسی علمی-تخیلی و خیال پردازی است که توسط «انجمن نویسندگان علمی تخیلی آمریکا» اعطا می شود. این جایزه از سال 1966 به صورت همه ساله در چهار دسته ی زیر اهدا می شود:
داستان کوتاه: نوشته های زیر ۷۵۰۰ کلمه (Short Story)
داستان نیمه کوتاه: نوشته های بین ۷۵۰۰ تا ۱۷۵۰۰ کلمه (Novelette)
داستان: نوشته های بین ۱۷۵۰۰ تا ۴۰۰۰۰ کلمه (Novella)
داستان بلند: نوشته های بالای ۴۰۰۰۰ کلمه (Novel)

کتاب های جایزه ی نبیولا
معرفی چند اثر
معرفی کتاب گل هایی به یاد آلجرنون
داستانی قابل باور، پرتعلیق و تأثیرگذار.
New York Times