جایزه ی دیلیس

جایزه ی دیلیس

جایزه ی دیلیس، جایزه ای ادبی است که از سال 1992 به صورت همه ساله توسط انجمن مستقل فروشندگان کتاب های معمایی ارائه شده است. این انجمن را مجموعه ای از خرده فروشان کتاب تشکیل داده که تماما یا عمدتا به کار فروش کتاب های معمایی مشغولند. این جایزه به بهترین کتاب معمایی سال از نظر اعضای این انجمن تعلق می گیرد و عنوان آن به یاد دیلیس وین، موسس اولین کتاب فروشی تخصصی آثار معمایی در آمریکا، دیلیس نام نهاده شده است.

کتاب های جایزه ی دیلیس
معرفی چند اثر
معرفی کتاب دکستر قاتل خواب گرد
موفقیتی مرگبار.
New York Times Book Review