جایزه ی اورالیس

جایزه ی اورالیس

جایزه ی اورالیس، جایزه ای ادبی است که همه ساله با هدف قدردانی و شناخت موفقیت های نویسندگان استرالیایی در ژانرهای علمی تخیلی، فانتزی و وحشت برگزار می شود. آثاری در این رقابت شرکت داده می شوند که توسط یک شهروند استرالیایی یا مقیم دائم این کشور به چاپ رسیده باشند. این جایزه که کار خود را به صورت مراسمی کوچک با حضور حدود بیست نفر آغاز کرد، اکنون به رویدادی دو روزه با شرکت بیش از 200 نفر تبدیل شده است.

کتاب های جایزه ی اورالیس
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر