جایزه ی کری یاما

جایزه ی کری یاما، جایزه ای ادبی و بین المللی است که به کتاب های مربوط به حاشیه ی اقیانوس آرام و آسیای جنوبی تعلق می گرفت. هدف از این جایزه که از سال 1996 تا 2008 برگزار می شد، ترویج درک و دانشی والاتر در میان مردم این منطقه بیان شده است. به برنده ی این جایزه مبلغ 15000 دلار داده می شد.

کتاب های جایزه ی کری یاما
معرفی چند اثر
معرفی کتاب آقای پیپ
این داستان به یاد ماندنی به کاوش در قدرت و محدودیت های هنر می پردازد.
Washington Post