جایزه ی کری یاما

جایزه ی کری یاما

جایزه ی کری یاما، جایزه ای ادبی و بین المللی است که به کتاب های مربوط به حاشیه ی اقیانوس آرام و آسیای جنوبی تعلق می گرفت. هدف از این جایزه که از سال 1996 تا 2008 برگزار می شد، ترویج درک و دانشی والاتر در میان مردم این منطقه بیان شده است. به برنده ی این جایزه مبلغ 15000 دلار داده می شد.

کتاب های جایزه ی کری یاما

نفر هفتم


برنده جایزه ی کری یاما سال 2007

آقای پیپ


برنده ی جایزه ی کامن ولث سال 2007

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نفر هفتم
آموزنده، غافلگیرکننده و فوق العاده سرگرم کننده.
Book Browse